De stichting IMMI gaat ervan uit dat ieder mens heeft bij zijn/haar eigen geboorte een uniek pakket aan gaven en talenten heeft meegekregen. IMMI stelt zich tot doel het helpen ontdekken, ontplooien en daadwerkelijk inzetten van deze competenties bij ‘kansarme’ jongeren.
Wij zijn op verschillende gebieden actief. De achtergrond en ervaring van de medewerkers liggen in sectoren van zorg, onderwijs en trainingen. Medewerkers uit deze vakgebieden vormen samen Stichting IMMI Kampen. Onze missie is om de situatie van jongeren te veranderen en problemen op te lossen door een brede aanpak. Naast overleg met school en thuis zien wij werk, sport, sociale contacten en begeleiding als cocktail tot succes.
Missie

Ieder mens heeft bij zijn/haar eigen geboorte een uniek pakket aan gaven en talenten meegekregen. IMMI stelt zich tot doel het helpen ontdekken, ontplooien en daadwerkelijk inzetten van deze competenties bij ‘kansarme’ jongeren.

Door een unieke formule stelt IMMI zich tevens tot doel om arme jongeren uit hun isolement te halen en in verbinding te brengen met bedrijven en instellingen. Zodat deze jongeren een plek in onze complexe samenleving kunnen innemen. Daarbij leren de jongeren hun talenten ook daadwerkelijk in te zetten in verbinding met zichzelf en anderen.

Daarnaast wil IMMI mogelijkheden bieden om huidige problemen in de opvang van jongeren op te lossen, zoals:

  • Trajecten die niet aansluiten bij de beleving van jongeren
  • Het snel opstarten van begeleiding en daadwerkelijk bieden van all round hulpverlening zonder wachtlijsten.
  • Onderlinge afstemming en coördinatie tussen het grote aanbod van hulpverleners kan beter, en sneller waardoor de kans op uitval in de maatschappij verkleint wordt.
Visie op het inloophuis

Het inloophuis IMMI biedt jongeren een laagdrempelige toegang. Nadat de eerste contacten zijn gelegd en basale voorwaarden, zoals huisvesting, ID-bewijs en het op orde brengen van financiële zaken in kaart zijn gebracht, wordt dagbesteding opgestart. De stichting bemiddelt in dit proces en ondersteunt de jongeren hierbij. Dagbesteding betreft zowel werk, scholing als vrije tijd..

Door in de trajecten een beroep te doen op de talenten van jongeren zullen ze aangesproken en uitgedaagd worden. Daardoor gaan ze de eigen mogelijkheden ontdekken en wordt de kans op een succesvol traject en succesvolle terugkeer in de “normale” samenleving sterk verhoogd.