Dit is de privacyverklaring van SFC Kampen, gevestigd te Kampen en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 505042. Deze
privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de
verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit
b. Facebook bezoekt
c. een wijziging doorgeeft op een daarvoor bestemd formulier
d. een lidmaatschap aanvraagt via ons papieren inschrijfformulier
e. gebruikt maakt van Jeugdsportfonds of een Meedoenbon van de gemeente Kampen
f. een lidmaatschap aanvraagt via bedrijfsfitness
g. contact met ons opneemt d.m.v. e-mail, telefoon of overige contactmomenten

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

a. Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN
b. Lidmaatschapsnummer
c. Evt. gezondheidsmeldingen die door u zelf worden doorgegeven
Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
a. Lidmaatschap te effectueren
b. Doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
c. E-mailberichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur
d. Verbetering van onze dienstverlening

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met onze administratie via admin@sfckampen.nl voor:
a. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
d. Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
e. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SFC Kampen.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
a. Indien van toepassing: Jeugdsportfonds
b. Indien van toepassing: Bedrijfsfitness
c. Epass Online: ons ledenadministratie pakket
d. Indien van toepassing: incassobureau van hoek en partners

Gebruik van foto en video/film:
Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd
bezwaar aantekent (zie onder 2 punt e).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking
of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.